Още една демонстарция за фолио

Както се вижда от видеото, отпечатването на фолио е много лесна работа и не изисква кой знае какви технически средства.