Archive for септември, 2013

Страхотни тениски

Ситопечат 3

Ситопечат 1

Гръб на ситопечат 3

Гръб на ситопечат 1

Ситопечат 3

Ситопечат 4

Ситопечат 4

Ситопечат 2

Ситопечат 5

Ситопечат 1

Ситопечат 6

Още една демонстарция за фолио

Както се вижда от видеото, отпечатването на фолио е много лесна работа и не изисква кой знае какви технически средства.